Skip to main content

Начелник Општинске управе

Петер Седлар

Петер Седлар је рођен 13.05.1963. године у Милешеву. Основну школу је похађао у Гунарошу. По завршетку 9. и 10. разреда матурирао на правном смеру. Дипломирао је на правном факултету у Новом Саду. У Општинској управи ради од 16.12.1992.године.

У свом дугогодишњем раду у Општинској управи обављао је следеће послове :секретара Скупштине општине Бачка Топола, начелника Службе за скупштинске послове, комуналног инспектора,шефа Одсека за општу управу, начелника Одељена за грађевинарство, стамбено-комуналне послове, пољопривреду, приватно предузетништво и имовинско правне послове, а од 2004. године је постављен за начелника Општинске управе Бачка Топола, на којој функцији се налази и данас као службеник на положају постављен од стране Општинског већа. За перид од 19 година односно три мандата проведеног на месту начелника залагао се за добар и квалитетан рад управе што је у извештајима поднетим Спукпштини општине у наведеном периоду и потврђено.

Циљ руковођења и рада начелника као службеника на положају је да створи високопрофесионалну управу и добару комуникацију свих унутрашњих организационих јединица са грађанима .

 Ожењен је и отац два сина.


Контакт: Бачка Топола, Маршал Тита 30.

Телефон: 024/715-899

Е-маил: peter.sedlar@btopola.org.rs