Skip to main content

Е-туриста

Категоризација угоститељских објеката за смештај:

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица - привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Бачка Топола.

Захтев се подноси Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, а преко Централног информационог система – портала Е-ТУРИСТА  www.eturista.gov.rs

За приступ Централном информационом систему, односно добијање корисничког налога за портал Е-туриста потребно је доставити на е-маил vesna.prica@btopola.org.rs следеће податке:

- ФИЗИЧКА ЛИЦА – очитана лична карта (или фотокопирана), е-маил адреса и контакт телефон
- ПРАВНА ЛИЦА – Извод из АПР-а, е-маил адреса и контакт телефон.

е -Туриста - Упутство за кориснике е-Туриста 

Упутство за категоризацију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава на територији општине Бачка Топола

Изјава за физичка лица - Образац 1

Правни основ

Захтев за категоризацију смештаја>>