Skip to main content

Матичарска служба

Рад месних канцеларија:

Бачка Топола024/715-480сваки радни дан
Бајша024/721-001уторак
Стара Моравица024/741-001понедељак, среда, четвртак
Пачир024/4744-001понедељак, петак
Криваја024/4724-017среда, петак
Карађорђево024/729-009четвртак
Горња Рогатица024/4724-018среда
Бачки Соколац024/4724-003уторак
Томиславци024/4728-001четвртак
Гунарош024/4726-001уторак, среда, четвртак
Победа024/727-050петак
Његошево024/4722-001петак

Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих >>

Захтев за издавање уверења о држављанству >>

Матичари уплатнице >>

Захтев за исправку података у натичној књизи>>

Захтев за промену личног имена>>