Skip to main content

Одељење Општинске управе

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду

Одељење за општу управу и друштвене делатности, послове органа општине и заједничке послове

Одељење за финансије, утврђивање и наплату јавних прихода

Одељење за инспекцијске послове

Кабинет Председника општине