Skip to main content

Пољопривреда

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Топола за 2023 год.

Право пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2024. годину