Skip to main content

Председник општине Бачка Топола

Адриан Сатмари

Адриан Сатмари

Рођен је 1981. године у Бачкој Тополи. Основну школу и гимназију је завршио у Бачкој Тополи, затим студије је наставио на Економском факултету у Суботици, где је завршио мастер студије на смеру менаџмент. Од 2004. до 2007. године је био запослен у Мац-Лине д.о.о. у Сегедину, где се бавио организовањем сајмова, као што су „Еxпо Бачка Топола”, Привредни сајам у Суботици и представљањем мађарске културе на стручним сајмовима у Новом Саду, у Београду и у Будви. Од 2009. године је у радном односу у Општинској управи Бачка Топола у Одељењу за финансије. Учествовао је у успешној реализацији више прекограничних ИПА пројеката. Од 2016. године је члан Општинског већа задужен за развој општине и јавне набавке. Од августа 2020. године је председник општине Бачка Топола.

Контакт: Бачка Топола, Маршал Тита 30.

Телефон: 024/715-899

Е-маил: adrian.szatmari@btopola.org.rs 

Избор и надлежности председника општине можете прочитати у статуту општине.