Обавештење

Општинско правобранилаштво општине Бачка Топола због коришћења годишњег одмора неће радити и примати пошту до 29.7.2024. године.

Информацију у вези гласања бирача ван бирачког места

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета може да гласа ван бирачког места, а на подручју које обухвата бирачко место, ако о томе обавести Изборну комисију општине Бачка Топола од 30. маја 2024. године, а најкасније до 11 часова на дан гласања 2. јун 2024. године, односно Бирачки одбор на дан гласања 2. јун 2024. године најкасније до 11 часова.

Контакт особа за пријаву бирача који желе да гласају ван бирачког места на територији општине Бачка Топола је: Бојана Дозет