Skip to main content

Додатних 100 хиљада динара субвенције добровољним ватрогасним друштвима

Председник општине Бачка Топола, Адриан Сатмари, потписао је уговор о подршци у износу од 100 хиљада динара са представницима општинских добровољних ватрогасних друштава. Ови уговори су закључени на основу одлуке о цивилној заштити, чији важан део чине ватрогасци добровољци, који се могу мобилисати у свакој ванредној ситуацији или катастрофи. На овај начин, поред подршке добијене на јавном конкурсу, остварили су право на додатне субвенције коју могу користити за усавршавање ватрогасаца и обнову своје опреме.

vatrogascivatrogascivatrogasci