Konkurs za sufinansiranje troškova kulturnih manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta Opštine Bačka Topola