Skip to main content

Планови детаљне регулације

План детаљне регулације ОМВ станицеза снабдевање горивом ипродајним комплексом БТ-01 БачкаТопола-ПДР-06-03


Допуна плана детаљне регулације ОМВ станице за снабдевање горивом и продајним комплексом БТ-01 Бачка Топола-у-60/2004


План детаљне регулације за комплекс бензинске станице уз одмаралиште "Бачка Топола-ОМВ 2"-У-282/2004


План детаљне регулације источне обилазнице и тополског индустријског парка у Бачкој Тополи ПДР-ИИ-409-06


План детаљне регулације блока 19. у Бачкој Тополи ПДР-ИИ-549-07


План детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола, Бајша, Зобнатица и Мићуново ПДР-974/10


План детаљне регулације за део Бачктополског акумулационог језера ПДР-1039-11


План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут ИИ реда Р-119 Хоргош-Бачка Паланка ПДР-1124/12


План детаљне регулације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем ПДР-1235/13


План детаљне регулације за изградњу дела канала Мали Иђош-Његошево-Чик подсистема за снабдевање водом "Мали Иђош" на територији општине Бачка Топола Е-2552


План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи Е-2632


Измене и допуне план детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи Е-2767