Javna prezentacija UP Auto Kamp

Ovim  se obaveštavaju sva zainteresovana pravna i fizička lica da se u vremenskom intervalu od 16.06.2016. godine do dana 23.06.2016  vrši javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGADNјU AUTOKAMPA na katastarskoj parceli broj 1930/2 k.o. Mali  Beograd (na obali akumulacionog jezera  Bačka Topola).

Dalje >>

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA-Start up

Rok za podnošenje prijava u okviru I faze Projekta podrške početnicima za započinjanje posla – Start up produžava se do 20. juna 2016. godine!

Ostali uslovi za učešće u projektu su nepromenjeni.

O B A V E Š T E Nј E

Obaveštavaju se poreski obveznici da do 4. jula 2016.godine imaju zakonsku mogućnost da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, uz uslovni otpis kamate. Ukoliko poreski obveznik na vreme uplaćuje rate, kao i tekuće obaveze, otpisaće mu se kamata u skladu sa zakonom.

Zahtev za odlaganje plaćanja u odnosu na lokalne javne prihode: porez na imovinu, mesni samodoprinos,  lokalne komunalne takse, podnosi se na propisanom obrascu,  u Službi za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u Bačkoj Topoli, ul. M. Tita 30., telefon za kontakt.(024) 715-310, lokal 110.

Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju.

Prodaja ogrevnog drveta

U naseljenom mestu Panonija na parcelama čiji je vlasnik Ministarstvo za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu, Javno preduzeće Vojvodinašume vrši prodaju ogrevnog drveta.

Preuzmi oglas >>

Rezultati konkursa za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacije iz oblasti poljoprivrede

Rezultati konkursa ispisani 19.aprila 2016. godine za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacije iz oblasti poljoprivrede možete preuzeti ovde.

Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja "Pro urbe" u 2016. godini

        Priznanje «Pro urbe» se dodeljuje fizičkim i pravnim licima čija je delatnost ili životno delo doprinelo razvoju opštine Bačka Topola očuvanju tradicija, afirmaciji i sve opštem napretku obrazovanja, kulturnog života, umetnosti, fizičke kulture, unapređenju životne sredine i drugih vidova stvaralaštva na teritoriji opštine Bačka Topola.

Preuzmi>>

DANI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2016

 Obaveštavamo mesne zajednice, ustanove kulture i civilne organizacije da će se manifestacija »DANI OPŠTINE BAČKA TOPOLA 2016« održati od 9. do 18. septembra 2016. godine.

U cilјu usklađivanja programa pozivamo sve organizacije, koje planiraju organizaciju programa u ovom periodu, da dostave plan tog/tih programa najkasnije do 01. juna 2016.godine na e-mail adresu: kultura@stcable.net i poštanskim putem na adresu:
Dom kulture opštine Bačka Topola
Glavna 12.
24300 Bačka Topola

                                                                                                                             U nadi uspešne saradnje,

 S poštovanjem,
Timea Čipe
Dom kulture opštine Bačka Topola, direktor

Poziv>>

Konkurs za sufinansiranje održavanja manifestacije od opštinskog značaja - poljoprivredni sajam u Bačkoj Topoli "ЕXPO 2016"

Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2016. godini u opštini Bačka Topola

Pages

Subscribe to Opština Bačka Topola RSS