Értesítés a kiskereskedelmi létesítmények munkaidejének korlátozásáról

A fogyasztók kiszolgálása tekintetében a kiskereskedelmi létesítmények munkaidejének korlátozása a rendkívüli állapot ideje alatt az alábbiak szerint végezhető:

- Hétfőtől péntekig 7.00 és 15.00 óra között;

- Szombaton: a 65 évnél idősebb polgárok számára 4.00 és 7.00 óra között, a többi polgár számára 8.00 és 12.00 óra között tarthatnak nyitva;

- A vasárnap munkaszüneti nap;

Obaveštenje o psihološkoj pomoći

            U sladu sa proglašenim vanrednim stanjem obaveštavamo Vas da je Centar za socijalni rad opštine Bačka Topola uveo telefonsku liniju radi pružanja psihološke pomoći građanima u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom korona virusa.
            Stručni radnici Centra će biti dostupni svakim danom 24 časa putem telefona 069/5990869,  građanima koji osećaju strah i zabrinutost od obolevanja i posledica koje ova kriza može imati po njihovo i zdravlje bliskih ljudi, a u cilju pružanja potrebne pomoći i podrške.

Obaveštenje građanima koji vode brigu o nepokretnim licima

Obaveštavamo građane Opštine Bačka Topola da građani koji vode brigu o nepokretnim ili slabo pokretnim licima, članovima porodica, mogu podneti zahtev za izdavanje potvrde na osnovu koje će im biti omogućeno da neprekidno – 24 časa budu dostupni tim licima.

Obrazac molbe za podnošenje zahteva za izdavanje Potvrde moguće je preuzeti na adresi www.btopola.org.rs u odelјku „E-usluge“, ali će se podnsci građana preuzeti u rad i kada nisu podneti na propisanom obrascu.

Uz molbu potrebno je priložiti: