Határozati javaslat Topolya község 2015. évi költségvetéséről

Értesítés a hallgatók részére

Az ösztöndíjazottakkal kötendő szerződések aláírását 2014.12.19-én, 14,00 és 19,00 óra között valamint 2014.12.20-án 7,00 és 12,00 óra között ejtik meg.

A 2014/2015. évi községi ösztöndíj jogát elnyert hallgatók néjegyzékét itt tekinthetik meg.

 

Az állami tulajdonú földek bérbeadása

A Földtörvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62, 2008/65. és 2009/41. szám) és Az állami tulajdonú földek bérbeadási eljárásának lebonyolítására illetékes szerv kijelöléséről szóló határozat 1. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2006/9. szám) alapján, Topolya községi elnöke 2014.11.20-án meghozta az alabbi határozatot

Tovább >>

Közpályázat Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata igazgatójának kinevezésére

A közvállalatokról szóló törvény 28. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012/119, 2013/116. és 2014/44. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. és 10. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. november 6-i ülésén, meghozta az alábbi HATÁROZATOT KÖZPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL, TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

Tovább>>

Pályázat bejegyzett mezőgazdasági termelők számára előirányzott visszatérítés nélküli eszközök odaitélésére - szarvasmarha tartás -

Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Alapja alapszabályának 19. szakasza és a tárgyalt Alap 2014. évi Munkaprogramja alapján, Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Alapjának Igazgató Bizottsága meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT BEJEGYZETT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA ELŐIRÁNYZOTT, VISSZATÉRÍTÉS NÉLKÜLI ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE, AZ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS – SZARVASMARHA-TARTÁS TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ, 2014. ÉVI ÖSZTÖNZÉSE VÉGETT.

Tovább>>

Obaveštenje o javnoj raspravi za budžet 2015 god.

Obaveštenje studentima

Potpisivanje ugovora sa studentima vršiće se 19.12.2014 god. od 14:00h do 19:00h i 20.12.2014 god. od 7:00h do 12:00h.

Konačan spisak studenata koji su ostvarili pravo na stipendije možete da pogledate ovde

Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. Glasnik RS“, broj 62/06, 65/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 9/2006), predsednik opštine Bačka Topola je dana 20.11.2014. godine doneo odluku

Dalje >>

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 119/2012,116/2013-autentično tumačenje i 44/2014-dr.zakon) i člana 42. tačke 7. i10. Statuta opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola“ broj 15/2008, 1/2009, 6/2010 i 9/2012) Skupština opštine Bačka Topola na sednici održanoj dana 6. novembra 2014. godine, donosi O D L U K U O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE I URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA

Dalje>>

Konkurs za dodelu nepovratnih sredstava registrovanim poljoprivrednicima - govedarstvo

Na osnovu člana 19. Statuta Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva opštine Bačka Topola i Programa rada Fonda za 2014. godinu Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva Opštine Bačka Topola, raspisuje KONKURS ZA DODELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA  REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - GOVEDARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA U 2014. GODINI

Dalje>>

Pages

Subscribe to Topolya Község RSS