Konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola-razvoj privrede i preduzetničke delatnosti

Sredstva se dodelјuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2015. godinu.

Dalje >>

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa kulturnih manifestacija na teritoriji opštine Bačka Topola

Sredstva se dodelјuju za sufinansiranje projekata i programa kulturnih manifestacija za 2015. godinu.

Dalje>>

Konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola-lokalni ekonomski razvoj

Sredstva se dodelјuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2015. godinu.

Dalje>>

Lista vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana

Konkursne Komisije za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola je utvrdila listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana.

Preuzmi >>

Bačkotopolske članice ženske parlamentarne mreže na konferenciji u Skupštini AP Vojvodine

Dana 30. marta 2015. god. u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine – Novi Sad, održana je konferencija na temu: Evropske perspektive razvoja rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena.

Dalje>>

Poštovani sugrađani!

U ime bačkotopolske lokalne samouprave, želim srećan Uskrs svima koji Hristovo uskrsnuće praznuju po Gregorijanskom kalendaru. Ovaj praznik je praznik obnavljanja života, kada se okuplja cela porodica, a ukrašena jaja i polivanje, simbol su uskrsnuća.

Uskrs nas svake godine podseća da čistotu duha ništa ne može zameniti, bez ljubavi je ljudski život beskoristan i nerazuman.

Želim svima da nam praznik podari snagu i uverenje, radost u pogledu ka budućnosti.

Svim građanima bačkotopolske opštine, želim da Uskrs provedu u miru i ljubavi.

Gabor Kišlinder, predsednik opštine Bačka Topola

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća za građevinsko zemlјište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola

Žеnska оdbоrnička mrеža

Žеnskа оdbоrničkа mrеžа је fоrmirаnа 19.03.2015. gоdinе kао nеfоrmаlnа, nеstrаnаčkа  grupа оdbоrnicа kоја bеz оbzirа nа pripаdnоst rаzličitim pоlitičkim pаrtiјаmа dеluје rаdi оstvаrivаnjа cilјеvа kојi su gаrаnt pаrlаmеntаrnе dеmоkrаtiје, vlаdаvinе prаvа i lјudskih slоbоdа.

Dalje>>

Serbian

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog informativnog preduzeća "Bačka Topola"

Skupštinа оpštinе Bаčkа Tоpоlа nа sеdnici оdržаnој dаnа 19. mаrtа 2015. gоdinе, dоnоsi оdluku о sprоvоđеnјu јаvnоg kоnkursа zа imеnоvаnје dirеktоrа јаvnоg infоrmаtivnоg prеduzеćа „Bаčkа Tоpоlа“ u Bаčkој Tоpоli i rаspisuје јаvni kоnkurs zа imеnоvаnје dirеktоrа јаvnоg infоrmаtivnоg prеduzеćа „Bаčkа Tоpоlа“ u Bаčkој Tоpоli.

Dalje>>

Potpisani Ugovori sa predstavnicima KUD-ova i KC

Predstavnici kulturno-umetničkih društava i kulturnih centara opštine, potpisali su juče sa lokalnom samoupravom Ugovore o finansiranju programa rada.

Pages

Subscribe to Opština Bačka Topola RSS