Pályázat ösztöndíj odaitélésére egyetemi hallgatók részére a 2014/2015 tanévben

A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat 4. szakaszának 2. bekezdése alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2005/5. és 2009/6. szám) Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Általános Igazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztálya meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE A 2014/2015. TANÉVBEN, EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE

Tovább>>

Pályázat visszatérítés-mentes eszközök odaitélésére - kamattörlesztés támogatására

Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozás-fejlesztési Alapja Alapszabályának 19. szakasza, valamint ezen Alap 2014. évi Munkaprogramja alapján, Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozás-fejlesztési Alapjának Igazgató Bizottsága meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT VISSZATÉRÍTÉS-MENTES ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE  – KAMATTÖRLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA – A TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSÉRE SZÁNT, 2014. ÉVI HITELT FELHASZNÁLÓ, BEJEGYZETT FÖLDMŰVES GAZDÁK RÉSZÉRE

Tovább>>

Topolyai napok

Pályázat a középiskolai tanulók útiköltsége megtérítésének odaitélésére

Topolya községnek a középiskolások utaztatásához szükséges eszközök biztosításában való részvétele mértékéről szóló határozat 4. szakaszának 2. bekezdése alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja 7/2009. szám) valamint Topolya községnek a középiskolások utaztatásában való részvétele mértékéről szóló szabályzat 5. szakasza alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja 8/2009. szám) Topolya Község Közigazgatása által meghirdetett PÁLYÁZAT A KÖZÉPISKOLAI RENDES TANULÓK ÚTIKÖLTSÉGE MEGTÉRÍTÉSÉNEK ODAÍTÉLÉSÉRE

Tovább>>

Razvoj civilnog društva u Republici Srbiji 2014-2018

Konsultativni sastanak sa lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva u procesu izrade Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji 2014-2018

Dalje >>

Konkurs o dodeli stipendija studentima za 2014/2015. godinu

Nа оsnоvu člаnа 4. stаv 2. Оdlukе о stipеndirаnju studеnаtа sа tеritоriје оpštinе Bаčkа Тоpоlа («Službеni list оpštinе Bаčkа Тоpоlа» brој 5/2005 i 6/2009) Оdеlјеnjе zа оpštu uprаvu i društvеnе dеlаtnоsti Оpštinskе uprаvе Bаčkа Тоpоlа, rаspisuје Kоnkurs о dоdеli stipеndiје studеntimа zа škоlsku 2014/2015. gоdinu.

Dalje >>

Konkurs za dodelu nepovratnih sredstava - subvencija kamata

Na osnovu člana 19. Statuta Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva opštine Bačka Topola i Programa rada Fonda za 2014 godinu Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva Opštine Bačka Topola, raspisuje KONKURS ZA DODELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA - SUBVENCIJA KAMATA - REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA KORISNICIMA KREDITA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA U 2014. GODINI

Dalje>>

Dani opštine Bačka Topola

Lista dostavljenih rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2014. god.

Rеšеnjа о utvrđivаnju pоrеzа nа imоvinu fizičkih licа zа 2014.gоdinu, dоnеtа nа imе pоrеskih оbvеznikа imаоcа prаvа nа  nеpоkrеtnоsti u sklаdu sа člаnоm 2. Zаkоnа о pоrеzimа nа imоvinu(“Službеni glаsnik RS” brој 26/01...47/13) nа pоdručјu оpštinе Bаčkа Тоpоlа, dоstаvlјеnа su nа imе pоrеskih оbvеznikа u sklаdu sа člаnоm 36., stаv 4. Zаkоnа о pоrеskоm pоstupku i pоrеskој аdministrаciјi (“Službеni glаsnik RS” brој 80/02...68/14).

Lista donetih poreskih rešenja za 2014. godinu>>

Konkurs za dodelu sredstava za prevoz učenika srednjih škola

Na osnovu člana 4. stav 2. Odluke o visini učešća opštine Bačka Topola u obezbeđivanju sredstava za prevoz učenika srednjih škola ("Službeni list opštine Bačka Topola" broj 7/2009) i člana 5. Pravilnika o visini učešća opštine Bačka Topola u obezbeđivanju sredstava za prevoz učenika srednjih škola ("Službeni list opštine Bačka Topola" broj 8/2009) Opštinska uprava Bačka Topola raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Dalje>>

Pages

Subscribe to Topolya Község RSS