Közpályázat Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata igazgatójának kinevezésére

A közvállalatokról szóló törvény 28. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012/119, 2013/116. és 2014/44. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. és 10. pontja  (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2014. november 6-i ülésén, meghozta az alábbi HATÁROZATOT KÖZPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL, TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS –RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

Tovább>>

Pályázat bejegyzett mezőgazdasági termelők számára előirányzott visszatérítés nélküli eszközök odaitélésére - szarvasmarha tartás -

Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Alapja alapszabályának 19. szakasza és a tárgyalt Alap 2014. évi Munkaprogramja alapján, Topolya Község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Alapjának Igazgató Bizottsága meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT BEJEGYZETT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA ELŐIRÁNYZOTT, VISSZATÉRÍTÉS NÉLKÜLI ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE, AZ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS – SZARVASMARHA-TARTÁS TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ, 2014. ÉVI ÖSZTÖNZÉSE VÉGETT.

Tovább>>

Értesítés az épületek törvényesítését illető igénylés kiteljesítésének benyújtására szabott határidő meghosszabbításáról

Támogatási pályázat-KRIVAJA KFT

A  krivajai székhelyű KRIVAJA KFT. (Krivaja, Nikola Tesla u. 7.)  A szponzorációk és támogatások jóváhagyásáról szóló szabályzat alapján 2014. 11. 1-jén támogatási pályázatot ír ki.

Tovább >>

Értesítés

Értesítjük a 2014. évi pályázat alapján pénzügyi támogatást nyert, polgári egyesületeket hogy nyújtsák be jelentésüket a 2014-ben tartott rendezvényeikről, a tárgyalt eszközök szigorúan rendeltetésszerű volta miatt.

Tovább>>

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 119/2012,116/2013-autentično tumačenje i 44/2014-dr.zakon) i člana 42. tačke 7. i10. Statuta opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola“ broj 15/2008, 1/2009, 6/2010 i 9/2012) Skupština opštine Bačka Topola na sednici održanoj dana 6. novembra 2014. godine, donosi O D L U K U O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE I URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA

Dalje>>

Konkurs za dodelu nepovratnih sredstava registrovanim poljoprivrednicima - govedarstvo

Na osnovu člana 19. Statuta Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva opštine Bačka Topola i Programa rada Fonda za 2014. godinu Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva Opštine Bačka Topola, raspisuje KONKURS ZA DODELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA  REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA ZA PODSTICANJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - GOVEDARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA U 2014. GODINI

Dalje>>

Obaveštenјe o produženјu roka za dopunu zahteva za legalizaciju objekata

Konkurs za dodelu donacija

Privredno društvo KRIVAJA DOO KRIVAJA, iz Krivaje, Nikole Tesle 7, dana  01.11.2014.godine na osnovu Pravilnika o odobrenju sponzorstava i donacija raspisuje konkurs za dodelu donacija.

Dalje >>

Obaveštenje

Obaveštavaju se Udruženja građana koja su dobila finansijsku podršku na osnovu konkursa u 2014. godini da dostave izveštaj o sprovodenim manifestacijama u 2014. godini.

Dalje >>

Pages

Subscribe to Topolya Község RSS