Rezultati konkursa za udruženja građana

Rezultati konkursa ispisani 30. decembra 2015. godine za udruženja građana iz budžeta Opštine Bačka Topola za 2016. godinu možete preuzeti ovde.

Konkurs za sufinansiranјe projekata i programa kulturnih manifestacija na teritoriji opštine Bačka Topola

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini

Odlukom Predsednika opštine Bačka Topola br. 453-2/2016-V od 05.01.2016. godine, sredstva u iznosu od 6.000,000,00 dinara opredelјena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Dalje>>

Konkurs u oblasti sporta

Na osnovu člana 3. Stav 1. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bačka Topola i o kriterijumima i merilima za kategorizaciju sportskih organizacija broj 110-11/2015-V od 13.02.2015. Godine Komisija za dodelu sredstava u oblasti sporta, raspisuje konkurs za dodelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje sportskih organizacija i posebnih programa  u oblasti sporta na teritoriji opštine Bačka Topola u 2016. godini.

Dalje >>

Konkurs kulturnim centrima i kulturno umetničkim društvima

Na osnovu člana 2. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu finansiranja ili sufinansiranja rada kulturnih centara i kulturno-umetničkih društava opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola“ broj 1/2015) Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava kulturnim centrima i kulturno-umetničkim društvima u opštini Bačka Topola, raspisuje konkurs za dodelu nepovratnih sredstava kulturnim centrima i kulturno-umetničkim društvima na teritoriji opštine Bačka Topola u 2016. godini i cilj dodele nepovratnih sredstava.

Dalje>>

Konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola-lokalni ekonomski razvoj

Sredstva se dodelјuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2016. godinu.

Dalje>>

Konkurs udruženјima građana-za zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola. Sredstva se dodelјuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2016. godinu za zaštitu životne sredine.

Dalje>>

Konkurs udrženjima građana-za socijalnu i dečiju zaštitu

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje  konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola. Sredstva se dodeljuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2016. godinu za socijalnu i dečiju zaštitu.

Dalje>>

Konkurs udruženjima građana-za novinsko izdavačke delatnosti

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje konkurs za sufinansiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz programa udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola. Sredstva se dodeljuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2016. godinu za novinsko izdavačke delatnosti.

Dalje>>

Konkurs udruženјima građana-za monografiju i izdavanje knjiga

Na osnovu člana 5. Pravilnika o finansiranju udruženja građana iz budžeta opštine Bačka Topola br.:110-8/2015-V od dana 04.02.2015 godine, Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje konkurs za sufinansiranјe troškova funkcionisanјa i manifestacija iz programa udruženјima građana iz budžeta opštine Bačka Topola. Sredstva se dodelјuju za sufinasiranje troškova funkcionisanja i manifestacija iz Programa udruženjima građana za 2016. godinu za monografiju i izdavanje knjiga.

Dalje>>

Pages

Subscribe to Opština Bačka Topola RSS