Pályázat visszatérítés-mentes eszközök odaitélésére - kamattörlesztés támogatására

Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozás-fejlesztési Alapja Alapszabályának 19. szakasza, valamint ezen Alap 2014. évi Munkaprogramja alapján, Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozás-fejlesztési Alapjának Igazgató Bizottsága meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT VISSZATÉRÍTÉS-MENTES ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE  – KAMATTÖRLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA – A TOPOLYA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSÉRE SZÁNT, 2014. ÉVI HITELT FELHASZNÁLÓ, BEJEGYZETT FÖLDMŰVES GAZDÁK RÉSZÉRE

Tovább>>

Topolyai napok

Pályázat a középiskolai tanulók útiköltsége megtérítésének odaitélésére

Topolya községnek a középiskolások utaztatásához szükséges eszközök biztosításában való részvétele mértékéről szóló határozat 4. szakaszának 2. bekezdése alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja 7/2009. szám) valamint Topolya községnek a középiskolások utaztatásában való részvétele mértékéről szóló szabályzat 5. szakasza alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja 8/2009. szám) Topolya Község Közigazgatása által meghirdetett PÁLYÁZAT A KÖZÉPISKOLAI RENDES TANULÓK ÚTIKÖLTSÉGE MEGTÉRÍTÉSÉNEK ODAÍTÉLÉSÉRE

Tovább>>

A Községi Közigazgatási Hivatal Adóügyosztályának tájékoztatója az adókötelezettek 2014. évi vagyonadó-hátralékát illetően

Topolya község polgárai és a Topolya község területén ingatlannal rendelkezők részére, augusztus folyamán kézbesítik a Községi Közigazgatási Hivatal Közterheket Megállapító és Megfizettető Szolgálatának (községi adóügyosztály) végzését – a 2014. évi vagyonadó megállapításáról.

Tovább>>

Testvérvárosok polgárainak találkozói

   A találkozó Moravske Topliceban, illetve Moravske Toplice község területén, 2014. június 5-től 2014. június 8-ig zajlott.

A 2014. június 5-ei esemény – a KÖTETLEN TÁRSALGÁS – a projektpartnerek kötetlen bemutatkozását, a véleménycserét és a 4 napos program egyes tevékenységeinek áttekintését foglalta magába...

Tovább>>

Konkurs za dodelu nepovratnih sredstava - subvencija kamata

Na osnovu člana 19. Statuta Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva opštine Bačka Topola i Programa rada Fonda za 2014 godinu Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva Opštine Bačka Topola, raspisuje KONKURS ZA DODELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA - SUBVENCIJA KAMATA - REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNICIMA KORISNICIMA KREDITA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA U 2014. GODINI

Dalje>>

Dani opštine Bačka Topola

Lista dostavljenih rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za 2014. god.

Rеšеnjа о utvrđivаnju pоrеzа nа imоvinu fizičkih licа zа 2014.gоdinu, dоnеtа nа imе pоrеskih оbvеznikа imаоcа prаvа nа  nеpоkrеtnоsti u sklаdu sа člаnоm 2. Zаkоnа о pоrеzimа nа imоvinu(“Službеni glаsnik RS” brој 26/01...47/13) nа pоdručјu оpštinе Bаčkа Тоpоlа, dоstаvlјеnа su nа imе pоrеskih оbvеznikа u sklаdu sа člаnоm 36., stаv 4. Zаkоnа о pоrеskоm pоstupku i pоrеskој аdministrаciјi (“Službеni glаsnik RS” brој 80/02...68/14).

Lista donetih poreskih rešenja za 2014. godinu>>

Konkurs za dodelu sredstava za prevoz učenika srednjih škola

Na osnovu člana 4. stav 2. Odluke o visini učešća opštine Bačka Topola u obezbeđivanju sredstava za prevoz učenika srednjih škola ("Službeni list opštine Bačka Topola" broj 7/2009) i člana 5. Pravilnika o visini učešća opštine Bačka Topola u obezbeđivanju sredstava za prevoz učenika srednjih škola ("Službeni list opštine Bačka Topola" broj 8/2009) Opštinska uprava Bačka Topola raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Dalje>>

Infоrmаciја iz Оpštinskе uprаvе – Službе zа utvrđivаnjе i nаplаtu јаvnih prihоdа – u оdnоsu nа zаdužеnjе pоrеskih оbvеznikа pоrеzоm nа imоvinu zа 2014.gоdinu

Grаđаnimа оpštinе Bаčkа Тоpоlа i оnimа kојi pоsеduјu nеkrеtninu nа pоdručјu оpštinе Bаčkа Тоpоlа, ćе tоkоm аvgustа mеsеcа biti dоstаvlјеnа rеšеnjа Оpštinskе uprаvе – Službе zа utvrđivаnjе i nаplаtu јаvnih prihоdа, - о utvrđivаnju pоrеzа nа imоvinu zа 2014.gоdinu.

Dalje>>

Pages

Subscribe to Topolya Község RSS