Informaciju u vezi glasanja birača van biračkog mesta

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta, a na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obavesti Izbornu komisiju opštine Bačka Topola od 30. maja 2024. godine, a najkasnije do 11 časova na dan glasanja 2. jun 2024. godine, odnosno Birački odbor na dan glasanja 2. jun 2024. godine najkasnije do 11 časova.