Poštovani sugrađani!

u ime bačkotopolske lokalne samouprave, želim srećan Uskrs svima koji Hristovo uskrsnuće praznuju po Gregorijanskom kalendaru. Ovaj praznik je praznik obnavljanja života, kada se okuplja cela porodica, a ukrašena jaja i polivanje, simbol su uskrsnuća.

Uskrs nas svake godine podseća da čistotu duha ništa ne može zameniti, bez ljubavi je ljudski život beskoristan i nerazuman.

Želim svima da nam praznik podari snagu i uverenje, radost u pogledu ka budućnosti.

Svim građanima bačkotopolske opštine, želim da Uskrs provedu u miru i ljubavi.

Gabor Kišlinder, predsednik opštine Bačka Topola

Bačkotopolske članice ženske parlamentarne mreže na konferenciji u Skupštini AP Vojvodine

Dana 30. marta 2015. god. u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine – Novi Sad, održana je konferencija na temu: Evropske perspektive razvoja rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena.

Dalje>>

Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća za građevinsko zemlјište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola

Žеnska оdbоrnička mrеža

Žеnskа оdbоrničkа mrеžа је fоrmirаnа 19.03.2015. gоdinе kао nеfоrmаlnа, nеstrаnаčkа  grupа оdbоrnicа kоја bеz оbzirа nа pripаdnоst rаzličitim pоlitičkim pаrtiјаmа dеluје rаdi оstvаrivаnjа cilјеvа kојi su gаrаnt pаrlаmеntаrnе dеmоkrаtiје, vlаdаvinе prаvа i lјudskih slоbоdа.

Dalje>>

Serbian

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog informativnog preduzeća "Bačka Topola"

Skupštinа оpštinе Bаčkа Tоpоlа nа sеdnici оdržаnој dаnа 19. mаrtа 2015. gоdinе, dоnоsi оdluku о sprоvоđеnјu јаvnоg kоnkursа zа imеnоvаnје dirеktоrа јаvnоg infоrmаtivnоg prеduzеćа „Bаčkа Tоpоlа“ u Bаčkој Tоpоli i rаspisuје јаvni kоnkurs zа imеnоvаnје dirеktоrа јаvnоg infоrmаtivnоg prеduzеćа „Bаčkа Tоpоlа“ u Bаčkој Tоpоli.

Dalje>>

Potpisani Ugovori sa predstavnicima KUD-ova i KC

Predstavnici kulturno-umetničkih društava i kulturnih centara opštine, potpisali su juče sa lokalnom samoupravom Ugovore o finansiranju programa rada.

Podrška Ženskoj parlamentarnoj mreži i na lokalu

Radni sastanak Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine, sa odbornicama u skupštini opštine Bačka Topola, održan je danas u zgradi lokalne uprave u Bačkoj Topoli.

OGLAS o izdavanju u zakup poslovnog prostora u Bačkoj Topoli

Na osnovu Odluke Nadzornog  odbora  JP”Tržnica” Bačka Topola, objavljuje oglas o izdavanju u zakup poslovnog prostora u Bačkoj Topoli. Izdaje se u višegodišnji  zakup poslovni  prostor  Istočne pijačne hale u Bačkoj Topoli,  ulica Karađorđeva bb.

Dalje >>

Poziv izbeglicama iz BiH i Hrvatske da se evidentiraju za stambeno zbrinjavanje

Izbegličke porodice treba da ponesu dokumentaciju koju poseduju kako bi se moglo utvrditi da li ispunjavaju uslov za dobijanje tražene pomoći.

Dalje >>

Konkurs udruženјima građana-za monografiju i izdavanje knjiga.

Konkursna komisija za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava udruženjima građana iz budžeta opštine Bačka Topola, raspisuje konkurs za sufinansiranјe troškova funkcionisanјa i manifestacija iz programa udruženјima građana iz budžeta opštine Bačka Topola za monografiju i izdavanje knjiga.

Pages

Subscribe to Opština Bačka Topola RSS