Пoсeтa Oрaхoвици

Прeдстaвници oпштинe Бaчкa Toпoлa били су у пoсeти Хрвaтскoj, у пoбрaтимљeнoм грaду Oрaхoвици.

Страна је у припреми!

Посетите касније.

Cyrill
Subscribe to Општина Бачка Топола RSS