Obaveštenje za davanje predloga za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» u 2022. godini

Priznanje «Pro urbe» se dodeljuje fizičkim i pravnim licima čija je delatnost ili životno delo doprinelo razvoju opštine Bačka Topola očuvanju tradicija, afirmaciji i sve opštem napretku obrazovanja, kulturnog života, umetnosti, fizičke kulture, unapređenju životne sredine i drugih vidova stvaralaštva na teritoriji opštine Bačka Topola.
Predloge za dodeljivanje priznanja «Pro urbe» mogu podneti građani, pravna lica.
Predlozi se podnose Odboru za nagrade i priznanja do 1. juna 2022. godine.

Prolećno čišćenje nakon prvomajskog praznika

Lokalna samouprava opštine Bačka Topola i Mesna zajednica Bačka Topola organizuju prolećno čišćenje šetališta i skupljanje smeća na celoj obali Bačkotopolskog jezera uz učešće građana, institucija i civilnih organizacija. Naš cilj je da se nakon prvomajskog praznika, u duhu prolećnog obnavljanja prirode, zajedničkom akcijom uredimo šetalište i okolinu jezera.

Zborno mesto je u subotu 7. maja u 8 časova kod vetrenjače.
Učesnici akcije treba da ponesu sa sobom metle, ašove, grabulje i makaze za orezivanje.

Očekujemo sve zainteresovane!

Obaveštenje za glasanje van biračkog mesta

Ukupan broj prijavljenih birača za glasanje van biračkog mesta u Opštini Bačka Topola je 668.


Za glasanje van biračkog mesta birač se može prijaviti na telefon: 0638569762 (Peter Sedlar), 062783821 (Arpad Mak), ili na e-mail adresu oikbt@btopola.org.rs, odnosno biračkom odboru na dan izbora do 11.00 časova.

Van biračkog mesta mogu da glasaju samo lica koja nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto iz zdravstvenih razloga, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica.

Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu u opštini Bačka Topola- digitalno javno nadmetanje

Predsednik opštine Bačka Topola je uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS br. 320-11-2747/2022-14 od dana 17.03.2022. god., doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bačka Topola i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini br.320-66/2022-I.

Konkurs za energetsku efikasnost u Opštini Bačka Topola

U okviru konkursa za podsticaj energetske efikasnosti biće moguće konkurisati za nabavku opreme i izvođenje radova u Opštini Bačka Topola, koje ima važnu ulogu sa ekološke i ekonomske tačke gledišta.

Pored sopstvenog udela stanovništva, investicije podržavaju i Opština Bačka Topola i Ministarstvo rudarstva i energetike, sa ukupno 6-6 miliona dinara. Opština i ministarstvo su zaključili ugovor o podržavanju ove investicije.