Obaveštenje za prikupljanje potpisa birača za izborne liste

Predsednik Republike je , na osnovu člana 109  Ustava Srbije, i člana 21 Zakona o predsedniku Republike, na obrazloženi predlog Vlade, doneo ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije izabranu 3. aprila 2022. godine i raspisao izbore za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine. 

Obaveštavamo sve zainteresovane, da će overu za  prikupljanje potpisa birača koji podržavaju izbornu listu vršiti i Opštinska uprava Bačka Topola.

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani opštine Bačka Topola da su prema preliminarnim podacima, sredstva za projekat sufinansiranja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Topola za 2023. godinu (Javni poziv broj 31-35/2023-V  od 10. oktobra 2023. godine) utrošena i da će se nakon donošenja rešenja po podnetim prijavama znati da li je preostalo sredstava za dalju dodelu subvencija.

„LépÉsKÉK - Kreirajmo zajedno svet koji je razumljiv i pristupačan i osobama sa intelektualnim teškoćama”

13-og i 14-og oktobra je održana konferencija povodom otvaranja projekta koji nosi naziv „LépÉsKÉK - Kreirajmo zajedno svet koji je razumljiv i pristupačan i osobama sa intelektualnim teškoćama”, a koji će Humanitarno društvo „Bethesda” realizovati u partnerstvo sa kolegama iz srodne organizacije iz Segedina.

Obaveštenje - procena uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje sistema za navodnjavanje ''Lukač'' na katastarskim parcelama broj 1554/2 i 1554/3 k.o. Mali Beograd sa crpilištem na k.p. broj 1307 k.o. Mali Beograd i cevovodom za snadbevanje na k.p. 2343 i 1307 k.o. Mali Beograd,  (investitor''Лукач путеви'' д.о.о.) 

Obaveštenje

Studija

Održan je 17. CACIB u Bačkoj Topoli

15. oktobra na Vašarištu je održana 17. Međunarodna izložba pasa u Bačkoj Topoli, koju je otvorio Tomik Nimrod, Zamenik predsednika opštine Bačka Topola.

U organizaciji Kinološkog društva Bačka Topola, međunarodno takmičenje je održano 17. put, ali je 41. put organizovana izložba pasa u Bačkoj Topoli.  Ove godine na takmičenje je prijavljeno 617 pasa iz 25 zemalja sveta.