Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada

Opštinska uprava Bačka Topola, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada na  lokacija operatera Bečejski put bb,  na kat parceli 6201 k.o. Bačka Topola  podnet od operatera  ad „Grmeč“ , ulica Bečejski put  bb. Bačka Topola

Prolećno čišćenje nakon prvomajskog praznika

Lokalna samouprava opštine Bačka Topola i Mesna zajednica Bačka Topola organizuju prolećno čišćenje šetališta, farbanje klupa i skupljanje smeća kraj Bačkotopolskog jezera, uz učešće građana, institucija i civilnih organizacija.

Naš cilj je da se nakon prvomajskog praznika, u duhu prolećnog obnavljanja prirode, zajedničkom akcijom uredimo priobalno šetalište.

Zborno mesto je u subotu 15. maja u 9 časova kod vetrenjače.

Imunizacija tokom vikenda

Narednih dana vakcine protiv korona virusa Fajzer i Sputnik V biće dostupne širom Srbije bez prethodne registracije. Ovom prilikom zaposleni u preduzećima i institucijama se mogu prijaviti u grupama. Imunizacija se takođe nastavlja u Domu zdravlja dr Janoš Hadži u Bačkoj Topoli, mole se građani da prethodno provere na broj 024 / 773-166, koje vakcine su dostupne na punktovima za vakcinaciju.