Оdlaže se zatvaranje železničkog prelaza na Senćanskom putu

Shodno obaveštenju izvođača radova na brzoj pruzi, odložiće se zatvaranje železničkog prelaza na Senćanskom putu, planirano za 25. jul. Prema njihovim planovima, to će se desiti sledeće nedelje, nakon što prelaz na Bečejskom putu biće otvoren za saobraćaj, o čemu će javnost biti obaveštena. Očekuje se da će pešački i biciklistički prelaz kod Inomaga biti otvoren početkom septembra.

Obaveštenje podnosiocima zahteva za ostvarivanje prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola

         Opštinsko veće opštine  Bačka Topola na sednici održanoj dana  14.07.2023.godine donelo je  Pravilnik o uslovima  i postupku ostvarivanja  prava na naknadu troškova analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teret budžeta opštine Bačka Topola („Službeni list opštine Bačka Topola“, broj 16/2023).

Predsednik Opštine Bačka Topola priredio je svečani prijem za nosioce Vukove diplome

Opština Bačka Topola je ove godine uručila poklone za 47 učenika koji su školovanje završili sa izuzetnim rezultatom. Predsednik opštine Bačka Topola Adrijan Satmari je u velikoj sali Skupštine opštine primio učenike osnovnih i srednjih škola, nosioce Vukove diplome, koji su dočekani kratkim prigodnim programom. Vukovu diplomu je ove godine dobilo 47 učenika, od kojih je 38 završilo osnovnu školu, dok je 9 završilo srednju školu.

Povećan je obim sredstava namenjenih za unapređenje energetske efikasnosti u opštini Bačka Topola

U 2023. godini za konkurs za unapređenje energetske efikasnosti u opštini Bačka Topola predviđeno je 20 miliona dinara. Lokalna samouprava je uspešno učestvovala u ovogodišnjem konkursu Ministarstva rudarstva i energetike za podsticanje energetske efikasnosti. Predsednik opštine, Adrian Satmari je 20. jula sa ministarkom rudarstva i energetike, Dubravkom Đedović potpisao ugovor o realizaciji pomenutog projekta.

Železnički prelaz na Bečejskom putu biće otvoren, a na Senćanskom putu biće zatvoren za saobraćaj

Obaveštavamo građane da su radovi na izgradnji brze pruge u Bačkoj Topoli takođe prešli u narednu fazu. Prema informacijama izvođača radova, pružni prelaz na Bečejskom putu biće ponovo pušten za saobraćaj sledeće nedelje, u utorak, 25. jula. Istovremeno, železnički prelaz na Senćanskom putu biće zatvoren za saobraćaj motornih vozila, ali će se ovom deonicom pruge i dalje moći preći pešice i biciklom. Motorna vozila će moći da koriste prelaz na Bečejskom putu.

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta

Urbanistički projekat 673/22-UP od maja 2023. godine, koji se odnosi na urbanističko arhitektonsku razradu lokacije – proširenje sadržaja poljoprivrednog kompleksa, na katastarskoj parceli broj 7673, k.o. Bačka Topola-grad, izrađen je od strane, pravnog lica “COING DOO NOVI SAD“ sa sedištem u Novom Sadu, ulica Bulevar oslobođenja, br. 127, odgovorni urbanista je Marija Milivojević mast.inž.arh.

Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta podnelo je privredno društvo „GEBI DOO PO ČANTAVIR“ sa sedištem u Čantaviru, ulica Maršala Tita, broj 46.