Локални информациони центар за енергетску ефикасност општине Бачка Топола

Грађани односно заинтересоване стране у вези поступака, процедура и предмета током реализације мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бачка Топола, у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији,“ могу да се обрате општини Бачка Топола на неки од следећих контаката:

Објављен ранг листа пријављених кандидата за пописиваче

Републички завод за статистику објавЉује ранг листу пријавЉених кандидата за пописиваче

За кандидате који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи је наведен термин и место за предају документације и интервју.

Сматра се да су објавЉивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервјуа.

Отворен је Јавни позив за добављаче и грађевинске компаније у општини Бачка Топола

У оквиру Јавног позива за подстицај енергетске ефикасности, општина Бачка Топола 22. августа 2023. године, објавио је Јавни позив за добављаче и компаније које ће изводити радове. Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији".