Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу у општини Бачка Топола- дигитално јавно надметање

Председник општине Бачка Топола је уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бр. 320-11-9809/2023-14 од дана 27.06.2023. год., донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Обавештење за упис у предшколску установу "Бамби" за 2023/24 годину

Обавештавамо Вас да ће упис у предшколску установу за децу"Бамби" из Бачке Тополе бити  у периоду од 18.04.2023. до 08.05.2023. године.

Пријем захтева и допуна документације врши ће се у периоду од 18.04.2023. до 08.05.2023. године.

Упис је обавезан за сву децу рођену у периоду од 1.марта 2017. до 28.фебруара 2018.године.