Értesítés-Választói névjegyzék

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 104/09 és 99/11 sz.) 14. és 15. szakasza, Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtásáról szóló utasítás (SzK Hivatalos Közlönye 15/2012 sz.) 10. pontja és A Köztársasági elnök a Választások kiírásáról szóló Határozata ( SzK Hivatalos Közlönye) alapján Topolya Község Közigazgatási Hivatala éresítést tesz közzé:

1. Értesítjük Topolya Község területén lakhellyel rendelkező polgárokat, hogy 2017. március 17-ig leellenőrizhetik a személyes adataikat és kérvényezhetik, hogy betekintést nyerhessenek Topolya Község Egységes választói névjegyzékébe, és kérvényezhetik bejegyzésüket, törlésüket,  módosítást vagy javítás, minden munkanap és szombaton 7,00 órától 14,00 óráig, 2017.03.03-tól kezdve, egészen 2017. március 17-ig, 24,00 óráig.

A választó polgárok legkésőbb öt nappal az Egységes választói névjegyzék lezárása előtt kérelmezhetik azt, hogy bejegyezzék a választói névjegyzékbe azt, hogy az elkövetkező választásokon a belföldi tartózkodási helyükön fognak szavazni (a kiválasztott helyen történő választás – 2017. március 11-ig).

A választó polgárok legkésőbb öt nappal az Egységes választói névjegyzék lezárása előtt kérelmezhetik, hogy a választói névjegyzékbe bejegyezzék azt, hogy az elkövetkező választásokon külföldi tartózkodási helyükön fognak szavazni (2017. március 11-ig)

A névjegyzékbe történő változtastási kérelmekbe való betekintésre a választások kiírójának és annak személynek van joga, aki felhatalmazta őt, ugyanazzal az eljárással, amely által a polgároknak is joguk van, a felhatalmazás és bizonyíték felmutatása mellett.

A választói névjegyzékbe való bejegyzésre joguk van a belsőleg széttelepített személyeknek, az a hely által, amelybe be vannak jelentve, mint belsőleg széttelepített személyek, valamint lehetőségük van kérelmezni az egyes adatok megváltoztatását az Egységes választói névjegyzékben.

Külön felhívjuk azon személyeket, akik 2017. április 2-val bezárólag nagykorúvá válnak, hogy ellenőrizzék le a választói névjegyzéket és kérjék a bejegyzésüket a szükséges bizonyítékok benyújtásával.

Topolya Község területén lakhellyel rendelkező nemzeti kisebbségi csoportba tartozó polgárok kérvényezhetik a bejegyzés céljából, hogy nevüket és vezetéknevüket a nemzeti kisebbség helyesírása szerint jegyezzék be Topolya Község egységes választói névjegyzékébe. A kérvény mellé szükséges benyújtani a személyi igazolvány fénymásolatát.

A Végzés, amelyeken alapszanak a választói névjegyzékben történő változások, a Közigazgatási Hivatal hozza meg a választói névjegyzék lezárásáig, és a választói névjegyzék bezártától a választási nap előtti 72 óráig a Közigazgatásért felelős Minisztérium hozza meg. A kérvény közvetlenül vagy a Községi Közigazgatási Hivatalon keresztül nyújtható be.

A Választói névjegyzéket betekintés tárgyává teszik, mégpedig:

Topolya község területén Topolya Község Közigazgatási Hivatalában, Tito marsall 30. szám alatt, Szatmári Norbertnél.

A választói névjegyzékbe való betekintés, a Személyes adatok védelméről szóló Törvénnyel összhangban, elvégezhető elektronikus úton is, a A Minisztérium hivatalos internetes oldalán, ahol személyi számuk bevitelével megtehetik azt.

2. A bejegyzés, törlés, módosítás, kiegészítés vagy helyreigazítás iránti kérelmet a Községi Közigazgatásnak kell benyujtani (Topolya, Titó m. u. 30.sz.)

 

Szedlár Péter, s.k.,

                                                                                          a Községi Közigazgatás

                                                                                                                         jegyzője

Értesítés letöltése>>