Ugrás a tartalomra

Energetikailag védett fogyasztó

Rendelet a védett fogyasztókról >>

Kérelem az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésére-ZEUK 1>>

Kérelem az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus egészségügyi állapot miatti megszerzésére-ZEUK 2>>

Kérelem az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésére-ZEUK 3>>


Értesítés az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről

Energetikailag veszélyeztetett fogyasztónak az a háztartás (egyén vagy család) minősül, amely egy mérőhellyel rendelkező lakóegységben él, ahol mérhető a villanyáram, illetve földgáz fogyasztása, amely az Energetikailag veszélyeztetett fogyasztóra vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 2022/137) (a továbbiakban: rendelet) rendelkezéseivel összhangban lévő maximális villamos energiát vagy földgázt fogyaszt, az energiát szabályozó törvényben előírt feltételekkel, a törvénynek megfelelően.

Energetikailag veszélyeztetett fogyasztó az egy lakóegységben élő (egy- vagy többtagú) háztartás is, amelyhez a rendeletben foglaltak szerint, a jogszabályoknak megfelelően hőenergiát szolgáltatnak.

Energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státusz a háztartásban élők egészségi állapota miatt is megszerezhető a törvény értelmében.

A rendelet értelmében háztartásnak minősül az egyedül élő személy, aki nem tagja más háztartásnak, valamint több személyből álló háztartás, egy családi háztartás tagjai, akik egy lakásban élnek, és bevételeiket közösen költik el az alapvető életszükségletek kielégítésére.

Az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésének kritériumai a következők:

1) anyagi helyzet:

(1) A háztartás teljes havi jövedelme;

(2) A háztartás tagjainak száma;

(3) Vagyoni állapot.

2) pénzbeli szociális segélyre vagy családi pótlékra, illetve az ápolási segély emelt összegére való jog;

3) a háztartás tagjának egészségi állapota.

A villamos energia, földgáz vagy hőenergia esedékes tartozása nem zárja ki az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státusz megszerzésének jogát.

  1. Anyagi helyzet

A háztartás teljes havi jövedelme magában foglal minden bevételt és jövedelmet, amely kihatással van a pénzbeli szociális segélyre való jogosultság megvalósítására, a szociális védelem területét szabályozó törvény és az annak alapján hozott előírások értelmében.

A háztartás létszámához viszonyítva a háztartás havi összjövedelme, amelyet a Kereskedelmi Minisztérium háromtagú háztartásra vonatkozó minimális fogyasztói kosár értékére vonatkozó adatai alapján határoztak meg, legfeljebb:

1) 21.074,68 dinárig az egytagú háztartások esetében;

2) 33.402,13 dinárig a kéttagú háztartások esetében;

3) 45.729,58 dinárig a háromtagú háztartások esetében;

4) 58.057,03 dinárig a négytagú háztartások esetében;

5) 70.384,48 dinárig a öttagú háztartások esetében;

6) 82.711,93 dinárig a hattagú háztartások esetében;

7) hat főnél nagyobb háztartások esetén minden további tag után: 12.327,45 dinár.

A vagyoni helyzet azt jelenti, hogy a háztartás nem rendelkezik más lakóegységgel, kivéve a háztartás létszámának megfelelő maximális területű lakóegységet.

A lakóegység összterülete:

1) egytagú háztartás esetén 40 m2-ig

2) kéttagú háztartás esetén 58 m2-ig

3) háromtagú háztartás esetén 66 m2-ig

4) négytagú háztartás estén 74 m2-ig

5) öttagú háztartás esetén 87 m2-ig

6) hattagú háztartás esetén 96 m2-ig

A falusi háztartások egy lakóegységgel rendelkezhetnek, és függetlenül az adott lakóegység területének nagyságától, megkaphatják az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státusát.

* A kérelmező és a háztartás tagjainak a kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónapban elért havi összjövedelmének és bevételének igazolása, személyi igazolvány fénymásolata, utolsó villany/földgáz/hőenergia számla, illetve amennyiben a számla nem kérelmező nevére szól, mellékelni kell a bizonylatot, amely bizonyítja, hogy milyen jogalapon él abban a lakásban (adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, bírósági határozat, stb.).

  1. Pénzbeli szociális segélyre vagy családi pótlékra, illetve ápolási segély emelt összegére jogosult személyek

Az a háztartás, amelynek tagjai pénzbeli szociális segélyre, családi pótlékra vagy ápolási segélyre jogosultak, a megszerzett jogosultságról a szakhatósági aktus alapján energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státuszt szereznek.

*A kérelemhez csatolni kell a szociális segélyre, családi pótlékra vagy az ápolási segély emelt összegére való jogosultságról szóló határozat fénymásolatát, a személyi igazolvány fénymásolatát, utolsó villany/földgáz/hőenergia számla, illetve amennyiben a számla nem kérelmező nevére szól, mellékelni kell a bizonylatot, amely bizonyítja, hogy milyen jogalapon él abban a lakásban (adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, bírósági határozat, stb.).

  1. Az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus egészségügyi állapot miatti kérelmezése

Az egészségi állapota alapján a háztartás energiaveszélyeztetett fogyasztói státuszt szerez, ha a háztartás tagja olyan orvostechnikai eszközt, egészség megőrzéséhez szükséges eszközt használ, amelynek működése elektromos elosztó hálózatról áramot igényel, és akinek életét vagy egészségét veszélyeztetheti az áramszolgáltatás leállítása.

*A kérelemhez mellékelni kell az orvosi, illetve az egészség megőrzéséhez szükséges eszközök használatáról szóló orvosi véleményt, amelyek működéséhez elektromos elosztó hálózatról áramellátás szükséges, energiaszolgáltatási szerződés, utolsó villanyszámla, illetve amennyiben a számla nem kérelmező nevére szól, mellékelni kell a bizonylatot, amely bizonyítja, hogy milyen jogalapon él abban a lakásban (adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, bírósági határozat, stb.).

Az érdeklődők az energetikailag veszélyezetetett fogyasztó státuszának megszerzésére irányuló kérelmet Topolya Községi Közigazgatási Hivatalánál, Tito marsall 30, 24300 Topolya, Topolya község területén levő, illetékes helyi irodákban, valamint Topolya község hivatalos internetes oldalán ( www.btopola.org.rs. ) igényelhetik.

A kérelmet a megfelelő dokumentációval együtt Topolya Községi Közigazgatási Hivatalánál, Tito marsall 30, 24300 Topolya, nyújthatják be minden munkanap 8:00 órától 14:00 óráig, valamint Topolya község területén levő illetékes helyi irodákon keresztül is megtehetik.

Kontakt személy: 

Krnjac Dijana

E-mail: dijana.krnjac@btopola.org.rs 

Telefonszám: 024/715-310