Felhívás természetes személyeknek vendéglátó egységek kategorizálására

  A vendéglátásról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlöny, 17/2019. sz.) előírja azon vendéglátók kötelezettségét, akik háziipari jellegű létesítményekben (házakban, apartmanokban és szobákban) és falusi turisztikai háztartási létesítményekben nyújtanak szállást, ezen létesítmények kategorizálását.

A kategorizálási kérelem az eTurista portálon keresztül nyújtható be.

Nyilvános felhívás városrendezédi projekt bemutatására

A helyszín városrendezési-architektonikus kidolgozásának 673/22-UP jelzésű, 2023. májusi keltezésű városrendezési projektjét, mely Topolya-város k.k. területén található 7673. számú kataszteri telkekre vonatkozik,  - mezőgazdasági komplexum tartalmának bővítésére, az újvidéki székhelyű COING Kft. ÚJVIDÉK, Felszabadulás sugárút 127., Újvidék, felelős városépítésze, Marija Milivojević, mesterfokozatú építészmérnök dolgozta ki. 

Hirdetés a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására az első körben - digitális nyilvános árverés

Topolya község elnöke a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának 320-11-9809/2023-14 számú, 2023.06.27-i keltezésű jóváhagyásával, meghozta a határozatot a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról, s kiírta a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására vonatkozó nyilvános árverésre irányuló  hirdetést.