Ugrás a tartalomra

A törlesztett kötelezettségek bizonylatának kiadása a helyi közbevételek alapján

Az adóalany az eljárást úgy kezdeményezi, hogy benyújtja a helyi közbevételek alapján befizetett adókötelezettségekről szóló igazolás kiállítására irányuló kérelmet, az illetékes hatósággal folytatott egyéb kérdések és kötelezettségek megoldása céljából, például: a gyermekpótlékhoz való jog gyakorlása, részvétel a gyermekes családok pénzügyi támogatások jogainak gyakorlására irányuló tendereken, a szociális védelem területén történő joggyakorlásra - az anyagi biztonsághoz való jog stb.

A kérvénnyel együtt a félnek igazolást kell benyújtania a helyi adminisztrációs illeték befizetéséről is, kivéve azokat az eseteket, amikor a fizetés alóli mentességet előírnak.

>> Kérelem igazolás kiadására természetes személy számára

>> Kérelem igazolás kiadására jogi személy / vállalkozó számára