Ugrás a tartalomra

Diákotthon, illetve hallgatói központ

  • Két tanú által, a Községi Közigazgatásnál hitelesített igazolás a háztartásban élők számáról, 

  • Az illetékes hatóságtól (vagy szolgálattól) beszerzett, a folyóév január-márciusi (hallgatók január-június) családi jövedelem igazolása, nevezetesen: 

  • A munkaviszonyból származó jövedelemről, azaz az egyes családtagok nettó (adó- és járulékmentes) keresetéről, valamint a családtagok meghatározott időszaki nyugdíj-, társadalombiztosítási vagy rokkantsági biztosításából származó jövedelméről.  

  • Mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemről - előző évi kataszteri bevételről (az igénylést a Községi Közigazgatás 3-as pultjánál kell benyújtani)

  • A vagyonból, tőkéből, szerzői jogokból, iparjogvédelmi jogokból vagy önálló tevékenységből származó jövedelemre, amely a törvény szerint adóköteles. 

  • Munkanélküli családtag esetén a lakóhelye szerinti község munkaerő-piaci vagy nyugdíjas rokkantsági szolgálatánál beszerzett munkanélküli-nyilvántartási kivonatot kell benyújtani. 

  • Rendszeres tanulmányokat folytató családtagnak stb. megfelelő bizonyítékot kell benyújtani az illetékes hatóságtól. 

Mentesül az illeték fizetése alól