Ugrás a tartalomra

Családi pótlék

A családi pótlékra való jogosultságot a gyermeket közvetlenül gondozó szülők egyike gyakorolja, aki a Szerb Köztársaság állampolgára, és a Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkezik a családban születési sorrendben első, második, harmadik és negyedik gyermek után a kérelem benyújtásától számított egy évig, a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvényben meghatározott feltételekkel.

Ugyanilyen feltételek mellett a gyermek gyámját is megilleti a családi pótlék. 

 Szükséges dokumentáció:

 • Kérelem a családi pótlékra való jogosultság gyakorlásához (a nyomtatvány ingyenesen beszerezhető a Gyermekek Társadalmi Gondozásával Kapcsolatos Ügyek Szolgálatánál igényelhető) 

 • Születési anyakönyvi kivonat a család minden gyermekét illetően 

 • A SzK állampolgárságáról szóló bizonylat 

 • A közös háztartás felnőtt tagjainak érvényes személyi igazolványainak fénymásolata, illetve a gyermekeket illetően a lakhely bejelentéséről szóló bizonylat

 • A kérelem benyújtását megelőző három hónapban kifizetett bevételekről szóló bizonylat a közös háztartás minden olyan tagjától, akik jövedelemre tesznek szert (mégpedig: munkabér, egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóztatott egyéb bevételformák, nyugdíj, rokkantsági nyugdíj stb.) 

 • Bizonylat az előző évben szerzett kataszteri jövedelmekről a közös háztartás minden tagját illetően (születési helyen, illetve a lakhelyen) 

 • Igazolás arról, hogy tulajdonában van-e ingatlan, illetve lakóépület vagy sem (tulajdoni lap, ingatlan adásvételi szerződés, adóvégzés, lakáshasználati szerződés), 

 •  Igazolás az iskolából a rendszeres iskolalátogatásról, minden iskoláskorú gyermeket illetően (általános- és középiskola)  

 • Nyilatkozat a közös háztartásról (a nyilatkozat szövege a jelentkezési lapon) 

 • Nyilatkozat arról, hogy közvetlenül gondoskodik a gyermekekről (nyilatkozat szövege a jelentkezési lapon) 

 • Nyilatkozat likvid és pénzeszközök hiányáról (a nyilatkozat szövege a jelentkezési lapon),

 •   Az illetékes egészségügyi intézmény igazolása a rendszertelen iskolalátogatás okairól (csak e státusz igazolása esetén kell benyújtani), 

 • A fejlődési rendellenességben szenvedő gyermek besorolási okirata (csak e státusz igazolása esetén kell benyújtani),

 • Végzés az ápolási segélyre való jogosultságról - az e jogot gyakorló gyermekek esetében, valamint a szülői jogok meghosszabbításának bírósági igazolása, 

 • Igazolás a pénzbeli szociális segélyhez (PSZS) való jog gyakorlásáról,

 • A gyermeket egyedül nevelő szülői státusz elérését megalapozó bizonyíték (a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, a gyermek házasság felbontása vagy élettársi kapcsolatának megszűnése utáni felügyeleti jogát igazoló okirat, vagy meghatározatlan apaság esetén születési anyakönyvi kivonat, börtönbüntetés letöltését igazoló bizonylat, családon belüli erőszak bizonyítéka stb.) 

(csak bizonyítás szükségessége esetén kell benyújtani) 

 • A munkanélküliség igazolása (A munkaerő-piaci intézet bizonylata) 

 • A gyámság igazolása - az illetékes gyámhatóság végzése

Mentesül az illeték fizetése alól 

 

További információk a Gyermekek Társadalmi Gondozásával Kapcsolatos Ügyek Szolgálatánál kaphatók. 

Telefonszám: 024/715- 310  122 mellék