Skip to main content

Обавештење за упис у Предшколску установу "Бамби" Бачка Топола за школску 2024/2025. годину

Обавештење за упис у Предшколску установу "Бамби" Бачка Топола за школску 2024/2025. Годину

Обавештавамо Вас да ће упис у предшколску установу за децу"Бамби" из Бачке Тополе бити  у периоду од 15.04.2024. до 10.05.2024. године.

Пријем захтева и допуна документације врши ће се у периоду од 15.04.2024. до 10.05.2024. године.

          Упис је обавезан за сву децу рођену у периоду од 1.марта 2018. до 28.фебруара 2019.године.
          Деци која су до сада већ ишла у обданиште , аутоматски се документација из претходне године преноси и признаје као поднет захтев у овогодишњем упису.
          Деца која се први пут уписују у васпитно образовну установу, од ове године пријављују се електронским путем путем Портала www.euprava.gov.rs , без достављања документације, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра  обавезног социјалног осигурања. Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала www.euprava.gov.rs ,предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима (на Вашем налогу на Порталу у сандучићу за пошту Вам стигне порука). Подношење захтева је могуће тек када буде почео период уписа, тј. од 15.04.2024.
Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Србије, па из тог разлога молимо родитеље који нису држављани Србије да се за информације о упису интересују на телефоне 024/711-148.
Породице које имају право на дечији додатак (а уписују двоје деце у установу), које имају право на материјално обезбеђење - социјалну помоћ, или дете има сметње у психофизичком развоју, ако први пут уписују дете у установу, упис ће обавити електронским путем, са напоменом да ће додатну документацију доставити накнадно.

Родитељи нове уписане деце имају и обавезу да испуне формулар Општих података о детету који је потребно доставити скениран или у виду фотографије на маил установе bambi@stcable.net  или доставити у просторије установе, а који је доступан  на сајту установе www.bambi.edu.rs.

Додатна документација је потребна у случајевима:
-ако дете добија дечји додатак(а уписује се двоје деце), потребно је доставити решење о дечјем додатку,
-ако је у питању  дете са сметњама у психофизичком развоју, или ако детету буде одложен упис у школу, потребно је доставити доказ од надлежног органа.

           Додатну документацију потребно је доставити скенирану или у виду фотографије на маил установе bambi@stcable.net или доставити у просторије установе, са назнаком имена и презимена детета.
          Уколико захтеви буду бројнији од капацитета установе, установа поступа у складу са Правилником о условима за упис, пријем и испис деце у Предшколској установи за децу "Бамби" Бачка Топола .
          Додатне информације и конкретни кораци како се врши упис електронским путем Вам је доступна на сајту установе www.bambi.edu.rs.
          За сва питања и недоумице у вези предстојећег уписа можете нам се обратити путем маил-а bambui@stcable.net , или сваког радног дана од 8х до 12х на телефон 024/711-148.

                                                Предшколска установа за децу "Бамби" Бачка Топола

Општи подаци о детету-Образац->>

Правилник о условима за упис, пријем и испис деце у Предшколској установи за децу Бамби Бачка Топола>>

Упутство за родитеље-е-Вртић>>