Értesítés

Értesítjük az ajánlattevőket, hogy 2021.02.18. (csütörtök) az utolsó nap az írásos ajánlatok benyújtására a Topolya község köztulajdonában levő, Tomislavci településen található mezőgazdasági ingatlanok bérbeadására vonatkozó nyilvános hirdetésre vonatkozóan. Az írásos ajánlatok nyilvános felbontására 2021.02.19.-én (pénteken), Topolya község képviselő-testületének tanácstermében kerül sor, a Tito marsall u. 30. sz. alatt 12.00 órai kezdettel.

Hirdetés a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására az első körben - digitális nyilvános árverés

Topolya Községi Elnöke a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztériumának 320-11-904/2021-14 számú, 2021. 02. 03-i keltezésű jóváhagyásával, meghozta a határozatot a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról, s kiírta a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására vonatkozó nyilvános árverésre irányuló hirdetést.

Értesítés

Értesítjük polgárainkat, hogy vasárnap nem oltják a lakosságot a vírus elleni védőoltással.