Értesítést tesz közzé a Pro Urbe Díjra való jelölésre a 2022-es évben

Pro Urbe elismerésben olyan természetes és jogi személyek részesülhetnek, akiknek tevékenysége vagy életműve hozzájárult Topolya község fejlődéséhez, a hagyományok megőrzéséhez, az oktatás, a művelődési élet, és a testnevelés érvényesüléséhez, valamint általános fejlődéséhez, továbbá a környezetvédelem és az alkotótevékenység egyéb formáihoz Topolya község területén.

            A Pro Urbe Díj odaítélésére javaslatot tehetnek polgárok, jogi személyek.

            A jelöléseket A Díjakat és Elismeréseket Odaítélő Bizottsághoz kell benyújtani 2022. június 1-jéig.

Majális utáni takarítási akció

Topolya község önkormányzata és Topolya helyi közössége a május elsejei ünnepek után, a tóparti sétányon és környékén takarítási és szemétgyűjtési akciót szervez, melyre várja a városlakók, intézmények és civil szervezetek csatlakozását is. Célunk, hogy a tavaszi megújulás jegyében rendbe tegyük tópartunk környékét.

Gyülekező május 7-én, szombaton 8 órakor a szélmalomnál.

Kérjük hozzanak magukkal seprűt, ásót, gereblyét, metszőollót saját használatra.

Várunk minden érdeklődőt!

Tegyük szebbé környezetünket!

Értesítés szavazóhelyen kívüli szavazasról

Topolya község területén összesen 668 kérelem érkezett választóhelyen kívüli szavazásra.


Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyen kívül szeretnének szavazni, az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetnek: 0638569762 (Szedlár Péter), 062783821 (Mák Áprád), valamint az oikbt@btopola.org.rs e-mail-címen, illetve a szavazatszedő bizottságnál a választások napján legkésőbb 11.00 óráig.

Hirdetés a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására a második körben - digitális nyilvános árverés

Topolya község elnöke a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának 320-11-2747/2022-14 számú, 2022.03.17-i keltezésű jóváhagyásával, meghozta a határozatot a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról, s kiírta a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására vonatkozó nyilvános árverésre irányuló  320-66/2022-I számú hirdetést.

Energiahatékonysági pályázat Topolya községben

Az energiahatékonyságot ösztönző pályázat keretében eszközbeszerzésre és kivitelezésre lehet majd pályázni Topolya községben, melynek környezetvédelmi és gazdasági szempontból is fontos szerepe van.

A lakosság önrésze mellett Topolya község Önkormányzata és a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium is támogatja a beruházásokat, összesen 6-6 millió dinárral. Az önkormányzat és a minisztérium megkötötte az erre vonatkozó szerződést.