Értesítés szavazóhelyen kívüli szavazasról

Topolya község területén összesen 668 kérelem érkezett választóhelyen kívüli szavazásra.


Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyen kívül szeretnének szavazni, az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetnek: 0638569762 (Szedlár Péter), 062783821 (Mák Áprád), valamint az oikbt@btopola.org.rs e-mail-címen, illetve a szavazatszedő bizottságnál a választások napján legkésőbb 11.00 óráig.

Hirdetés a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására a második körben - digitális nyilvános árverés

Topolya község elnöke a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának 320-11-2747/2022-14 számú, 2022.03.17-i keltezésű jóváhagyásával, meghozta a határozatot a Topolya község területén lévő állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására és használatba adására vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról, s kiírta a Topolya község területén lévő állami tulajdonú földek bérbeadására vonatkozó nyilvános árverésre irányuló  320-66/2022-I számú hirdetést.

Energiahatékonysági pályázat Topolya községben

Az energiahatékonyságot ösztönző pályázat keretében eszközbeszerzésre és kivitelezésre lehet majd pályázni Topolya községben, melynek környezetvédelmi és gazdasági szempontból is fontos szerepe van.

A lakosság önrésze mellett Topolya község Önkormányzata és a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium is támogatja a beruházásokat, összesen 6-6 millió dinárral. Az önkormányzat és a minisztérium megkötötte az erre vonatkozó szerződést.