Skip to main content

Дом културе општине Бачка Топола

Званичан назив установа: Дом културе општине Бачка Топола

Адреса: Главна у. 12, 24300 Бачка Топола

Број телефона: 024/713-515

Е-маил адреса: kultura@stcable.net 

Интернет страница: domkulturebt.org

Друштвене мреже: Facebook - domkulture.muvelodesihaz


Дом културе општине Бачка Топола је поново основан 1991. године. У предходном периоду, тј. од краја 1970-тих година све до 1991. године организатор културних збивања на територији општине био је Центар за културу, образовање и информисање. Са престанком рада Центра, организацију културних збивања врши Дом културе општине Бачка Топола. Делатности наше Установе су: организовање позоришних представа, гостовање уметника из земље и иностранства, организовање научних и научнопопуларних предавања, приказивање филмова, организовање изложби, радионица за децу, организовање манифестација везаних за Дане Бачке Тополе.

У склопу Дома културе ради Завичајна кућа, Коларско-ковачка радионица као и Завичајни архив и комплекс Уметничке колоније на обали језера.