Skip to main content

Додатних 15 уговора су потписана у оквиру конкурса за побољшање енергетске ефикасности

Додатних 15 уговора о суфинансирању енергетске санације стамбених објеката су потписана од стране Председника општине,  Адриана Сатмарија и  подносилаца захтева.

У оквиру конкурса за побољшање енергетске ефикасности у општини Бачка Топола пријавили су се и домаћинства који су испунили све услове јавног позива, али предвиђена средстава за Пројекат суфинансирања мера енергетске ефикасности су утрошена и није била услова за наставак наведеног Пројекта, јер су бесповратна средства додељивана по редоследу достављања понуда. 

Општина Бачка Топола је донела одлуку да обезбеди додатних 2 милиона динара и исто толики износ средстава је затражила од Министарства рударства и енергетике како би свима који су поднели комплетну пријаву одобрили средства. Захваљујући овоме је буџет конкурса повећан за 4 милиона динара, и са још 15 лица су потписани уговори о суфинансирања мера енергетске ефикасности.