Skip to main content

Субвенције за удружења грађана и спортске организације

Локална самоуправа Бачка Топола и ове године додељује субвенције удружењима грађана на територији општине. Право учешћа на овом конкурсу су имали удружења која делују у области развоја привреде и предузетничке делатности, заштите животне средине, социјалне и дечије заштите, вере, новинско издавачке делатности, противпожарне заштите, пољопривреде, техничке и саобраћајне културе, као и удружења која пружају административно-техничку подршку пољопривредним произвођачима. Локална самоуправа Бачка Топола је ове године пружио финансијску подршку за укупно 119 пројеката у износу од 34,4 милиона динара. Удружењима грађана, невладиним организацијама, установама и појединцима који обављају делатност у области културе и уметности је био расписан посебан конкурс на основу којег за 55 пројеката расподељена укупно 15,5 милиона динара. У оквиру јавног конкурса за спортске организације надлежна комисија је доделила средстава у укупном износу од 28,1 милиона динара. Подршку за функционисање су добила 28 удружења, а 43 за одржавање манифестација. Тренутно је у току потписивање уговора и исплата средстава.