Skip to main content

Конкурсна документација-продајa демонтиране јавне расвете, односно демонтираних уличних светиљки на територији општине Бачка Топола као секундарне сировине