Skip to main content

Председник Скупштине општине

Срдић Саша рођен 11.07.1973.године у Бачкој Тополи. Дипломирани инжењер пољопривреде, у периоду од 2000. до 2014. стално запослен у Средњој Пољопривредној школи Бачка Топола, на пословима и радним задацима професора практичне наставе. Почев од 2012. до јуна 2014.године је одборник Скупштине општине Бачка Топола, када је изабран за члана Општинског већа Бачка Топола, које послове је обављао до 09.06.2016.године када је изабран за Председника Скупштине општине Бачка Топола.Ожењен. Отац једног малолетног детета.

Контакт: Бачка Топола, Маршал Тита 38.

Телефон: 024/715-899

Е-маил: sasa.srdic@btopola.org.rs