Skip to main content

Стипендије за студенте

Општина Бачка Топола је Одлуком о стипендирању студената са територије општине Бачка Топола, прописала услове за стипендирање студената. 

Све информације о стипендирању се могу добити код Шефа Одсека за друштвене делатности.

Радмила Ускоковић 

Контакт ТЕЛЕФОН 024/715- 708.